Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Årsmøte Unionen fagforening

Årsmøtet begynner kl. 16:00 – Mat fra kl. 15:30

Dagsorden:

  1. KONSTITUERING
  2. ÅPNING / KONSTITUERING
  3. DEN AKTUELLE SITUASJON
  4. ÅRSBERETNING 2022
  5. ÅRSREGNSKAPER 2022
  6. INNKOMNE FORSLAG
  7. VALG
  8. AVSLUTNING