Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Årsmøte Unionen fagforening

Årsmøtet begynner kl. 16:00 – Mat fra kl. 15:30

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Åpning / konstituering
  3. Den aktuelle situasjon
  4. Årsberetning 2023
  5. Årsregnskaper 2023
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
  8. Avslutning