Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Entreprenørgruppen

Første møte i Entreprenørgruppen vil bli avholdt i Sjøkrigsskoleveien 14. Dette ble vedtatt på samlingen vi hadde på Thon Hotell Bergen Airport 22. – 23 september. Tillitsvalgte fra syv av våre Entreprenørbedrifter deltok. Arne Sveen og Steinar Krogstad fra henholdvis AF gruppen og Fellesforbundet var innledere for en lydhør forsamling.

Nå er vi som sagt klar for det første møte i Entreprenørgruppen og vi håper selvsagt at enda flere tillitsvalgte fra entreprenørbedriftene deltar på dette møtet.