Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Faglig tillitsvalgt 1

Er du tillitsvalgt i bedriften, da kan du melde deg på dette kurset! Fint om du har tatt
digitale veiviseren i forkant.


Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt
og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og annen relevant
kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse.


Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell.
De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.
Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst,
og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.


Målgruppe for kurset er nye tillitsvalgte.

Kostnader: Kursene gratis for medlemmer.
Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får
dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr 162,- pr time skattefritt, når tapt
arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs
satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for
tiden kr 0,50/km. Påmeldingsfrist 3 uker før kursstart.

Veiledere: Espen/Christoffer

Påmelding tilvibeche.deinboll@fellesforbundet.no