Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Faglig tillitsvalgt 1

God oversikt over aktuelle lov og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgts
arbeidet. Kunne sette opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter.
Ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftlighet. Det bestrebes å gi kursdeltakerne handlingskompetanse til å jobbe aktivt som
tillitsvalgt og IKKE bare ha et verv i navnet.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte

Veiledere: Øyvind Straumsnes/Espen Nordvik

Påmelding til: kjersti.steffensen@aofvestland.no eller vibeche.deinboll@fellesforbundet.no