Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Faglig tillitsvalgt 2

Kursets innhold er: Grunnleggende forhandlinger, protokoller og regnskapsforståelse.


Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse på å gjennomføre forhandlinger, og skrive
protokoller. Deltakerne skal også ha en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse.


Kostnader: Kursene gratis for medlemmer.


Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får
dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr 157 pr time skattefritt, når tapt
arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs
satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for
tiden kr 0,50/km. Påmeldingsfrist 3 uker før kursstart.

Veiledere: Øyvind/Børge/Christoffer

Påmelding til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no