Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Faglig tillitsvalgt 2

Kursets innhold er: Grunnleggende forhandlinger, protokoller og regnskapsforståelse.


Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse på å gjennomføre forhandlinger, og skrive
protokoller. Deltakerne skal også ha en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse.


Kostnader: Kursene gratis for medlemmer.
Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får
dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr 162,- pr time skattefritt, når tapt
arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs
satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for
tiden kr 0,50/km. Påmeldingsfrist 3 uker før kursstart.

Veiledere: Børge/Christoffer

Påmelding til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no