Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Faglig tillitsvalgt 2

Deltakerne skal på en god og sikker måte kunne forberede, gjennomføre og evaluere
forhandlinger. Det legges stor vekt på argument bygging. Ha kunnskap til å kunne gå
igjennom og analysere bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette.

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer. Har Faglig tillitsvalg1 eller tilsvarende kompetanse

Veiledere: Øyvind Straumsnes/Børge Ånesen

Påmelding til: kjersti.steffensen@aofvestland.no eller vibeche.deinboll@fellesforbundet.no