Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Faglig tillitsvalgt 3

Fellesforbundets grunnopplæring tillitsvalgt 3 gir en innføring i Arbeidsmiljøloven og
Hovedavtalens historie, samt viktigheten av arbeiderbevegelsen fagligpolitiske arbeid
før og nå. Det blir også en gjennomgang av det internasjonale engasjementet til fagbevegelsen og hvorfor det fortsatt er sentralt og viktig.
Kurset krever gjennomført Tillitsvalgt 1 og 2. eller tilsvarende erfaring.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får
dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr 157 pr time skattefritt, når tapt
arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs
satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for
tiden kr 0,50/km. Påmeldingsfrist 3 uker før kursstart.

Påmelding til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no