Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Faglig tillitsvalgt 4

Kurset tar for seg kollektiv og industriell arbeidsrett, saksbehandlingsregler og stillingsvern ved virksomhetsoverdragelse, arbeidstid, yrkesskader, pensjon og AFP.

Forelesere: Kim Kalsås-Carlsen Fellesforbundet og advokat Jørgen Samuelsen

Påmeldingsfrist: snarest

Påmelding til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no