Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Faglig tillitsvalgt 4

Kurset vil gi deg god kunnskap på hvilke rettskilder som kan brukes og tolkning.

Du vil kunne sette opp en korrekt saksframstilling til avdelingen og forbundet. Forskjell på
kollektiv og individuell arbeidsrett samt stillingsvern, arbeidstid, yrkesskade og bedriftens
styringsrett.


Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får
dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr 162,- pr time skattefritt, når tapt
arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs
satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for
tiden kr 0,50/km. Påmeldingsfrist 3 uker før kursstart. Kostnader: Kurset er gratis for
medlemmene. Målgruppe: Tillitsvalgte som har tatt Faglig tillitsvalgt 1 og 2

Påmelding til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no