Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Fellesoverenskomsten for byggfag

Lønns og arbeidsvilkår/tariff Betong – Maler – Tak – Mur – Tømrer – Rør
Gjennomgang av §2 og §4 i FOB, samt innføring i akkordtariffen med noe praktisk
utregning.

Veiledere: Einar/Johnny/Johanne

Påmelding til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no