Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

FF Faglig tillitsvalgt 2 – Bergen

Kurset er gratis for medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet, som blir innvilget stipend av forening / forbund.

Fellesforbundets grunnopplæring Tillitsvalgt 2. gir en “case orientert” vinkling på tillitsvalgtarbeidet. Her tar vi for oss den praktiske bruken av Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven i saker med nedbemanning i en bedrift. Vi bruker rollespill og gruppeoppgaver som sentrale læringsverktøy. Vi går også gjennom tema med møteledelse og taleteknikk. Kurset vil veksle mellom innledninger, gruppearbeid, rollespill og diskusjoner i plenum. Kurset bygger videre på Tillitsvalgt 1.

Følgende tema blir tatt opp i kurset:

  • Den tillitsvalgte som forhandler
  • Den tillitsvalgte og avdelingen
  • Den tillitsvalgte som leder
  • Den tillitsvalgte som sekretær
  • Tillitsvalgtes “arbeidsverktøy” Hovedavtalen
  • Den tillitsvalgtes “arbeidsverktøy” Overenskomsten
  • Den tillitsvalgte som møteleder
  • Den tillitsvalgte på talerstoler

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet

Kurset krever gjennomført Tillitsvalgt 1 eller tilsvarende erfaring.

Veiledere: Øyvind Straumsnes og Espen Nordvik

Påmelding: Kjersti Steffensen kjersti.steffensen@aof.no Telefon: 919 14 564