Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

FF Faglig tillitsvalgt 4 – Bergen

Kurset er gratis for medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet, som blir innvilget stipend av forening / forbund.

Kollektiv og industriell arbeidsrett, saksbehandlingsregler, stillingsvern, arbeidstid, yrkesskader, pensjon og AFP.

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet

Kurset krever gjennomført Tillitsvalgt 1, 2, 3 eller tilsvarende erfaring

Veiledere:

Påmelding: Kjersti Steffensen kjersti.steffensen@aof.no Telefon: 919 14 564