Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Havbruksgruppen

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Tillitsvalgtes minutt og status rekruttering
  3. Status lokale forhandlinger
  4. Håndtering av ferie i bedrift
  5. Bransjekonferanse for havbruk (3.-4. november)
  6. Eventuelt

Vennligst gi beskjed så tidlig som mulig dersom du ikke har anledning til å stille på møtet, grunnet matbestilling!

Gå til havbruksgruppens side