Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Havbruksgruppen

Innkalling til møte i Havbruksgruppen i Unionen Fagforening

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Tillitsvalgtes minutt m/koronaoppdatering
  3. Status rekruttering i egen bedrift
  4. Resultat sentrale forhandlinger 2020
  5. Utarbeide felles krav til lokale forhandlinger
  6. Innspill til læreplan «VG3 Havbrukstekniker»
  7. Eventuelt