Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Havbruksoverenskomsten sammen med Sør Vest

Målgruppe – for medlemmer og tillitsvalgte Havbruksoverenskomsten.

Den tillitsvalgtes” arbeidsverktøy” overenskomsten. Mål for læring: Modulen tar for seg overenskomsten og hvilke betydning disse har for medlemmene og de tillitsvalgte.

Etter gjennomført modul skal deltakerne kjenne til overenskomsten, avtaleforhold og regulering av disse, og vite hvordan denne kan regulere eller endres, og hvordan benytte det som verktøy for å sikre bedre lønns- og arbeids for sine medlemmer og seg selv.

Kursinnhold: Lønnsbestemmelser, Overnatting på anlegg, Arbeidstid, Beredskapsvakter, HMS.

Veiledere: Christoffer/Christer

Påmelding til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no