Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Informasjonsmøte vedrørende årets tarifforhandlinger på Fellesoverenskomsten for byggfag og overenskomsten for byggeindustrien.

For de av dere som enten ikke har/hadde anledning til å følge de ulike møtene i bransjegruppene våre, eller de av dere som tilhører fag som pr. i dag ikke er underlagt en av bransjegruppene våre avholder Unionen fagforening ett oppsamlingsmøte.

Tema er resultatet fra de sentrale lønnsforhandlingene, gjennomføringen av uravstemningen og forberedelser til de lokale lønnsforhandlingene.