Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Kurs for oss under 30 år

Tema for kurset vil være viktige lover og avtaler og historien bak disse.

Viktigheten av å være organisert og hvordan drive ungdomsarbeidet lokalt i bedriftsklubben. Fordeler ved å være
organisert blir gjennomgått. Hvordan man blir en dyktig ungdomsleder. Hvordan engasjere
de andre kollegaene på jobben, hvilke aktiviteter kan man drive med og hvordan ta steget
inn mot avdelingen om man ønsker å bidra der. Kurset vil også gå dypere inn i aktuelle
lover og avtaler, etter gruppens ønske. Det legges opp til diskusjoner i plenum og i grupper,
forelesing og gruppearbeid.

Veiledere: Matilde Bahktiari

Påmelding til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no