Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Kurs om høyreekstremisme og rasisme

Fellesforbundet lanserte sin handlingsplan mot høyreekstremisme og rasisme i mai 2021. For å følge opp handlingsplanen skal det i 2023 arrangeres to kurs om høyreekstremisme og rasisme

12. – 14. juni eller 30. august – 1. september

Hvor: Utøya

Juni: Påmelding her

August: Påmelding her