Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Lokale forhandlinger – Øvrige fag

Forberedelser til årets lokale lønnsforhandlinger. Invitasjon blir sendt alle tillitsvalgte innenfor området.

Påmelding til: espen.nordvik@fellesforbundet.org

Vi trenger påmelding grunnet smittevern og matbestilling.

Lønnsoppgjøret 2021 og lokale forhandlinger

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun er lønn det skal forhandles om. Det ble enighet om det sentrale oppgjøret søndag 12. april. I tillegg skal det være tilpasningsforhandlinger mellom Fellesforbundet og bransjeorganisasjonene i NHO på de ulike overenskomstene for å regulere minstelønnssatser, overtidsgrunnlag og annet.

Når disse forhandlingene er ferdig, og oppgjøret er godkjent 6. mai, kan dere starte de lokale forhandlingene i bedriften.

Alle bedrifter med tariffavtale skal gjennomføre lokale forhandlinger. I de lokale forhandlingene er det tillitsvalgte som forhandler på vegne av de organiserte arbeidstakerne ved bedriften.

Før dere ber bedriften om forhandlingsmøte med henvisning til overenskomsten, inviterer vi alle tillitsvalgte til møte hos oss.

I møtet diskuterer vi rammene for de lokale forhandlingene. Det vil bli gitt tips til hvordan tillitsvalgte går fram i forhandlingene samt at bakgrunnstall som er nødvendig blir presentert og diskutert. Det være seg tall fra Statistisk Sentralbyrå sine prognoser for lønnsøkning, prisstigning siste år, og ikke minst tallene fra de sentrale forhandlingene.

Det vil også bli gitt en gjennomgang av Hovedavtalens bestemmelser knyttet til forhandlinger og til tillitsvalgtes rettigheter, samt av tariffavtalens bestemmelser for de lokale forhandlingene.

Informasjonsmøtet finner sted torsdag 29. april klokken 15.30 i Unionens lokaler i Sjøkrigsskoleveien 14. Vi starter med mat, og selve møtet starter klokken 16.

Det vil bli tilbud om å følge møtet på Teams for de som ønsker det. Invitasjon sendes til alle registrerte tillitsvalgte. På nettsidene våre, www.unionen.no, finner du kontaktinfo til de ulike gruppene og til organisasjonsombudene våre. Ta kontakt om du lurer på noe.

For å vite hvem som ønsker mat, og hvem som ønsker å følge møtet på Teams, er det greit om dere melder dere på til Espen på telefon 908 11 738 eller espen.nordvik@fellesforbundet.org

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Espen Nordvik