Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Lønns- og arbeidsvilkår. Betong, Maler, Tak, Mur, Tømrer og Rør.

Gjennomgang av §2 og §3 i Fellesoverenskomsten for byggfag, samt innføring i akkordtariffen med noe praktisk utregning.

Forelesere: Johhny Helland, Kjetil Dahle med flere.

Påmeldingsfrist: 1. november

Påmelding til: johnny.helland@fellesforbundet.org