Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Medlemsmøte Unionen fagforening

SAKSLISTE:
1 Åpning
2 Orienteringer
3 Handlingsplan for 2025
4 Budsjett for 2025
5 Eventuelt

Grunnet matservering ber vi om en tilbakemelding på om du kommer.

Vennligst fyll ut påmeldingsskjema (kommer senere)

Vel møtt!
Med hilsen
Unionen Fagforening
Jorge Dahl, lede