Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Ny som tillitsvalgt – Grunnkurs

Unionen fagforening vil kjøre en dags grunnkurs på dagtid i våre lokaler ute i Gravdal. Disse kursene er å anse som ett lavterskel tilbud hvor målgruppen er nyvalgte Tillitsvalgte eller andre som måtte være interessert.
På kurset tar vi for oss Overenskomsten, Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven.
Disse kursene tar vi mål av oss å skulle kjøre en gang pr måned gjennom hele året. Vi har imidlertid ikke så mange deltakere på hvert kurs, så prinsippet er “første mann til møllen”
Disse kursene er ikke i stedet for FTV serien ( Faglig tillitsvalgt 1 – 4 ) men tenkt som en “hurtigstart” for nye tillitsvalgte, for å komme i gang med vervet!

Påmelding sendes til: espen.nordvik@fellesforbundet.org