Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Rørgruppen

Det innkalles med dette til møte i Rørgruppen. Servering av mat ved møtestart.

Dagsorden

1.            Protokoll

2.            Resultat sentrale forhandlinger

3.            Lokale lønnsforhandlinger 2020

4.           Uravstemning

5.           Arbeidssituasjon

7.           Hvem har permitterte/Nedbemanninger

8.           Eventuelt