Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Samling for medlemmer i havbruksnæringen på Vestlandet

Vi er så heldige å få lov til å arrangere en samling for medlemmer i havbruksnæringen på Vestlandet.
Denne samlingen er en veldig fin anledning til å treffe andre medlemmer i havbruksnæringen, knytte kontakter og dele informasjon på tvers av selskapene.

Viktige temaer blir blant annet:
– tariffoppgjøret mellom Fellesforbundet og Sjømat Norge
– arbeidstid og vaktordninger
– tillitsvalgtes og medlemmenes rolle
– involvering og organisering i bransjen & samarbeid i lokale faggrupper.


Påmelding HER snarest mulig og senest innen 15. august