Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Styremøte Unionen fagforening

Styret i Unionen Fagforening består av 11 medlemmer og tre varamedlemmer som alle blir valgt på foreningens årsmøte. Se styret her Styremøtet begynner kl. 16:00, men det vil være tilgjengelig mat før det. Meld inn spesielle behov vedr. mat, og meld forfall så tidlig som mulig dersom du ikke kommer.

Vararepresentanter møter på styremøter med alle rettigheter, bortsett fra stemmerett dersom styret er fulltallig.

Medlemmer som ønsker å få saker tatt opp på foreningens styremøter bes om å sende inn disse til jorge@fellesforbundet.org i god tid før styremøtet.