Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Tømrergruppen

Vi kaller inn til møte og snakker blant annet om aktuelle temaer som det sentrale lønnsoppgjøret og lokale lønnsforhandlinger. Innkalling og saksliste kommer på e-post.

1 – Resultatet i tariffoppgjøret 2022 – uravstemning
2 – Lokale forhandlinger 2022
3 – Innleieaksjon 2022
4 – Eventuelt