Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Tømrergruppen

Da er det tid for årets første møte i Tømrergruppen. Vi inviterer alle tillitsvalgte til møte.

Agenda

1 – Runde rundt bordet om arbeidssituasjonen i firmaene
2 – Hvordan er det med innleie eventuelt utleie
3 – Klubber med egen økonomi må avslutte regnskapet for 2022
4 – Forberede årsmøte i klubbene
5 – Forberede årets lokale lønnsoppgjør
6 – Eventuelt

Påmelding til: einar.salbu@fellesforbundet.org innen tirsdag 14. februar av hensyn til matbestillingen!