Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Atle Wedaa

Recent Articles by

Malermesterne vurderer å tre ut av BNL

– Både styre og representantskapet i Malermestrenes Landsforbund (MLF) er svært tydelige på at tiden er moden for endring, sier…

Fellesforbundet krev innleige-forbod straks

Fagforeiningar meiner det er løftebrot at regjeringa ikkje forbyr innleige frå bemanningsbyrå på byggeplassar i Oslofjord-området som strakstiltak. Les hele…