Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Jorge Alex Dahl

Recent Articles by Jorge Alex

Uravstemning for Asfaltoverenskomsten 22. oktober

I dag har tillitsvalgte i Unionens tariffbedrifter som følger Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold fått utdelt stemmemateriell og stemmeprotokoller. Avstemmingen…

Nye tariffavtaler!

Unionen Fagforening har den siste tiden fått på plass tariffavtaler med fem nye bedrifter. I tre av bedriftene, Lerøy Vest…

Enighet på Havbruksoverenskomsten

Lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Sjømat Norge er ferdig, og tillitsvalgte i næringen er godt fornøyd. Minstelønn og fagarbeidertillegg har fått…

En rettferdig kamp

Unionen Fagforening støtter våre kamerater i bussbransjen i den pågående streiken. Det er mye i bussjåførenes hverdag som må endres.…

Bedre brakker hindrer mer korona i Bergen

De gjør byggeplassene tryggere mot koronasmitte og fikk gjennomslag for kvinnegarderober i lønnsoppgjøret. Brakkeaksjonen i Bergen ser gode resultater akkurat…

Seriøsitetsbestemmelsene under press

Bergensmodellen, Oslomodellen, Skienmodellen eller hva de kalles, er alle et sett med krav som kommunene ber aktører på de offentlige…