Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Akkordtariffer for byggfagene

Akkordtariffene er en del av overenskomsten, og viser priser på arbeidsoppgaver som utføres. Akkord er prestasjonslønn. Du får betalt for det du yter eller produserer.

Avlønningen er basert på måling av arbeidet. Unionen Fagforening har målerett for alle akkordfagene i vårt geografiske område. Vi måler også andre steder i landsdelen ved behov.

Her kan du laste ned gyldige akkordtariffer.

Akkordlønn

Alt du trenger for å lykkes med akkordlønn samlet på ett sted

Elektronisk timebok til bruk for akkordlaget
Målekontoret har fått utarbeidet en elektronisk timebok samt et dokument som heter «sammendrag timer». Begge ligger i Excel og kan brukes ved akkordarbeid som et alternativ til de eksisterende timebøkene.

Last ned Elektronisk timebok
Velg å lagre regnearket på din pc. Når du navngir filen bør du tenke på at den skal være lett å finne igjen. Et regneark kan brukes en uke for opptil 28 personer i akkordlaget. Vær obs på at regnearket går over to sider (14 navn pr side) men det er ikke automatisk summering av begge sidene, så dette må gjøres manuelt. Vi har valgt dette bevisst slik at akkordlag som ikke er større enn 14 personer kan bruke regnearket over en 14 dagers periode.

Husk kopi til målekontoret når timene leveres til arbeidsgiver!

Last ned Sammendrag timer
Velg å lagre regnearket på din pc. Filen summerer akkordlag på opptil 28 personer over en periode på 14 uker.

Lurer du på noe, ta kontakt med våre organisasjonsombud som har ansvar for oppmåling.