Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Innleie

Faste jobber er bærebjelken i norsk arbeidsliv. Dette er i ferd med å bli ødelagt av massiv bruk av innleie, nulltimerskontrakter og ufrivillig deltid. Derfor kjemper vi for trygghet for lønn og flere faste jobber, og følger tett lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2019.

Alt du trenger vite om innleie finner du her.