Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Tariffavtaler

Tariffavtalen er den avtalen som regulerer lønns- og arbeidsforholdene for medlemmene våre i de bedriftene som har inngått slik avtale med Fellesforbundet. Her har vi samlet en oversikt over de tariffavtalene som Unionen Fagforening har organisasjonsretten for i vårt geografiske område.

There is also an English version of the Collective Agreement for the Building Industri (FOB) 

Her finner du bedriftene vi har tariffavtale med

Overenskomstene