Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Medlemskap

Som medlem i Unionen Fagforening og Fellesforbundet er du del av et fellesskap som jobber for et rettferdig arbeidsliv for deg og dine arbeidskamerater. Et medlemskap er en forsikring for gode lønns- og arbeidsforhold. De som velger å stå utenfor det organiserte arbeidslivet er i realiteten gratispassasjerer som lar arbeidskameratene betale for denne gode forsikringen.

I tillegg får du som medlem tilgang til dyktige tillitsvalgte som jobber for dine rettigheter, juridisk bistand om nødvendig, og markedets beste forsikringsordninger gjennom LOfavør.