Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Elevmedlemskap

Elevmedlemskap er et medlemskapstilbud til elever som går i den videregående skole innenfor de fag Unionen organiserer, og er helt gratis.

Det er ikke noen obligatoriske forsikringer knyttet til denne type medlemskap og øvre aldersgrense for å kunne være elevmedlem er 20 år.

Elever i 10. klasse som jobber ved siden av skolen kan også bli medlemmer.

Som elevmedlem kan du få:

  • Hjelp til forhandlinger om lønn
  • Hjelp i juridiske spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår
  • Hjelp av dyktige tillitsvalgte
  • Tilbud om skolering
  • Fellesforbundets og Unionens medlemsblad i posten

Medlemskortet gir deg rett til å tegne LOfavør-forsikringer og benytte LOfavør-tilbud

Les mer om elevmedlemskap