Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Forsikringer og andre medlemsfordeler

Medlemskap i Fellesforbundet inkluderer innboforsikring, fritidsulykkesforsikring og grunnforsikring som er en forsikring som gir en utbetaling til etterlatte.

Du kan i tillegg tegne andre billige forsikringer når du er medlem i Fellesforbundet.

LOfavør Advokatforsikring: Alle yrkesaktive medlemmer i Fellesforbundet får tilbud om denne ordningen. Forsikringen koster 63 kroner i måneden. Forsikringen vil gjelde sentrale rettsområder i privatlivet, som familie og arv, kjøp, husleie, nabosaker, forsikringsoppgjør og førerkortbeslag.

LOfavør Reiseforsikring: Alle medlemmer i Fellesforbundet kan få denne forsikringen til 95 kroner i måneden. Forsikringen gjelder hele familien, døgnet rundt, i hele verden. Ingen egenandel og avbestillingsforsikring er inkludert.

Fordelsprogram
LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Men det viktigste fordelen med medlemskap er:
Tryggheten i at du får hjelp i alle arbeidsrelaterte saker som for eksempel rett til juridisk bistand/vurdering ved oppsigelse eller ved yrkesskade og gratis hjelp fra jurist hvis det er nødvendig.

Og ikke minst alle rettighetene som du får gjennom tariffavtalen (se mer under lønns- og arbeidsvilkår).