Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Hva koster det å være medlem?

Unionen Fagforening har et prosentkontingentsystem. Det betyr at du betaler kontingenten i prosent av brutto lønn, det vil si all lønn inkl. feriepenger. Prosentsatsen er 1,8.

Inkludert i kontingenten er LOfavør innboforsikring, fritidsulykkeforsikring og grunnforsikring. I tillegg får du fradrag for fagforeningskontingent i selvangivelsen. Trekker du fra disse kostnadene vil den reelle kontingenten være ca. 0,7 prosent av brutto lønn.

Hvordan betaler du?
Kontingenten betales normalt gjennom trekk i lønn. Det skal da tydelig fremgå på lønnslipp fra arbeidsgiver at fagforeningskontingent er trukket, og hvor mye det er. Der hvor det ikke er avtale om kontingenttrekk kan kontingenten betales over giro, avtalegiro eller e-faktura. Om en ikke er i lønnet arbeid (arbeidsledig/permittert/trygdet) skal det betales en minstekontingent. Denne reguleres hvert år.