Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Utdanningsstipend

Er du medlem av Unionen og har hatt sammenhengende medlemskap de siste 3 årene, kan du søke om å få støtte til utdanning fra LOs utdanningsfond. Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger.

Les mer om støtte til etterutdanning

Dersom du er berettiget til støtte fra LOs utdanningsfond, men ikke har fått dekket alle utgifter der, kan du i tillegg søke om foreningens utdanningsstipend. Søknadsfrist er 15. november hvert år. Ta kontakt så sender vi deg nødvendige opplysninger.