Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Brakkeaksjonen er et samarbeid med Elektroarbeidernes fagforening, Norsk Arbeidsmandsforbund og Unionen Fagforening. Formålet er å besøke og kontrollere brakkerigger hvor det skiftes og spises.

Det kontrolleres at det er tilstrekkelig rigget til det antallet arbeidstakere som er på bygget, at det er rigget for kvinner og menn og at det blir rengjort. Rapporter og bilder legges ut på egen Facebook-side etter hvert besøk.

Brakkeaksjonen kårer også «Årets beste riggansvarlige bedrift». Aksjonens FB-side finnes her: https://www.facebook.com/brakkeaksjonen/

Mer informasjon om Brakkeaksjonen

Siste nytt om brakkeaksjonen