Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Den 22 april 2021, ble det avholdt møte med tillitsvalgte fra overenskomsten for byggeindustrien i Unionen Fagforening. Formålet med møtet var å opprette Byggeindustrigruppen og de frammøtte var enige om behovet for at Byggeindustrigruppen var tilstede noe som førte til at gruppen ble vedtatt opprettet.

Hilde Kristin Håpoldøy fra Mestergruppen Byggevare AS avd Laksevåg ble valgt som leder. Med seg i styret fikk hun Abdullah Becki fra Børnes og Fosse Snekkerverksted AS og Roy-Ove Ebbesen fra Minde Snekkeri AS.

Tilstede var også Adrian Dåvøy og Øystein Vedaa fra Mestergruppen Byggevare AS avd Indre Arna. Fra Unionen Fagforening deltok leder Jorge Dahl og organisasjonsombud Atle Wedaa.

Gruppen var også enige om at styret kan utvides på senere møter ved behov.

Neste møte er avtalt til tirsdag 21. september kl: 10:00 i Sjøkrigsskoleveien 14 (Unionens lokaler)