Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Den 22 april 2021, ble det avholdt møte med tillitsvalgte fra overenskomsten for byggeindustrien i Unionen Fagforening. Formålet med møtet var å opprette Byggeindustrigruppen og de frammøtte var enige om behovet for at Byggeindustrigruppen var tilstede noe som førte til at gruppen ble vedtatt opprettet.

Dagens styre består av Fredrick Garcia fra Frekhaug Vinduet (leder), Roy Ove Ebbesen fra Minde snekkeri og Hilde Håpoldøy fra Mestergruppen Byggevare avd Laksevåg.

Byggeindustrigruppen har fattet vedtak om at styret kan utvides på senere møter ved behov.