Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Gjenreiser en seriøs bygg- og anleggsbransje

Fair Play bygg og anlegg Vestland ble etablert 2. mai 2022. Organisasjonen vil jobbe for å sikre et anstendig arbeidsliv og like konkurransevilkår i bygg- og anleggsbransjen, gjennom å avsløre, forebygge og dokumentere arbeidslivskriminalitet og lovbrudd.

Fair Play bygg og anlegg Vestland skal:
  • Sørge for like konkurransevilkår gjennom en seriøs bygg- og anleggsbransje.
  • Forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom god kontakt med bransje og kontrolletater.
  • Jobbe for å bedre bransjens omdømme og øke rekrutteringen til næringen.
  • Bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med fast ansatte, faglærte og lærlinger. Man skal konkurrere på like vilkår, ikke mot kriminelle aktører.

Tips oss

Les mer om Fair Play bygg og anlegg Vestland på fairplayvestland.no.
Her kan du også sende inn tips hvis du mistenker at bedrifter i bransjen bryter loven.