Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Etablering av Fair Play Bygg Bergen

Unionen Fagforening har tatt initiativet overfor arbeidsgiverorganisasjonene og andre relevante arbeidstakerorganisasjoner i byggebransjen lokalt til et samarbeid for å etablere Fair Play Bygg Bergen.

Arbeidslivskriminalitet bidrar til konkurransevridning i bransjen, svekkelse av lønns- og arbeidsforhold, HMS og omdømme, som igjen skaper problemer med rekrutteringen til bransjen.

Vi vil legge ut informasjon her når ordningen er etablert.