Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Havbruksgruppen

Havbruksgruppen ledes av Jørgen Wengaard fra styret. De har kvartalsvise møter der felles problemstillinger på tvers av havbruksselskapene som har organiserte i foreningen blir diskutert.

I tillegg har de møter som diskuterer krav og argumenter i forkant av det lokale lønnsoppgjøret. Totalt er det fire klubber fra ulike bedrifter som er representert i gruppestyret.