Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Malergruppen

Den 8 mars 2021, ble det avholdt møte med noen utvalgte malere/tillitsvalgte i Unionen Fagforening. Formålet med møtet var å lodde stemningen for å opprette ett gruppestyre for malerne i Unionen Fagforening. De frammøtte ble fort enige om behovet for en Malergruppe, og dermed ble gruppen vedtatt opprettet.

I malergruppens første styre ble Johanne Karlsen valgt som leder. Som nestleder ble Stefan Karlsen-Steen valgt. De øvrige i styret er Simen Bjørnestad, Even Simonsvik og Kjetil Dahle ( Unionen Fagforening som sekretær)

Tilstede var også Espen Nordvik (Unionen Fagforening) som informerte om hvordan gruppestyret for rør fungerte. Det ble også nedsatt en målsetting for gruppen hvor det ble vedtatt 10 punkter som Malergruppen skal jobbe med framover.