Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Rørgruppen

Når Rørleggersvennenes forening, etter 113 år som egen forening, gikk inn i Unionen Fagforening i 2019 var det et sterkt ønske om å beholde den gode kontakten mellom medlemmene og klubbene fra rørleggerbedriftene.

Det er alltid en god ting, og ikke minst lønnsomt, å ha tett kontakt mellom de tillitsvalgte i faget. Gruppen har hatt jevnlige møter gjennom året, og bla blir det lokale lønnsoppgjøret diskutert. Gruppestyret ledes av Oddgeir Torvik fra styret.