Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Styret

Styret i Unionen Fagforening består av 11 medlemmer og tre varamedlemmer som alle blir valgt på foreningens årsmøte. Årsmøtet i 2023 valgte følgende styre:

Jorge Alex Dahl, leder
Unionen fagforening
E-post: jorge@fellesforbundet.org
Telefon: 924 27 272

Vidar Blidensol, nestleder
Veidekke Entreprenør AS Region Vest
E-post:  bliden1@hotmail.com
Telefon: 920 49 622

Adrian Lindgren, ungdomsleder
Veidekke Entreprenør
E-post: addelindmann@gmail.com
Telefon: 481 30 047

Thor Lars Hatvik, studieleder
J H Nævdal Bygg AS
E-post: thorlarshatvik@gmail.com
Telefon: 916 91 990

Christian Schmidt, styremedlem
OBOS Block Watne Entreprenør AS Vestland
E-post:  christian.schmidt@obos.no
Telefon: 911 24 655

Alexander Brinchmann-Hansen, styremedlem
AS Bolaks
E-post: alexander.b@bolaks.no

Telefon: 941 444 19

Fredrick Garcia, styremedlem
Frekhaug Vinduet AS
E-post: fredrick.garcia@inwido.com
Telefon: 938 739 91

Svein Inge Henriksen, styremedlem
Lingalaks
E-post: svein.inge@lingalaks.no
Telefon: 408 77 713

Kjetil Grønsberg, styremedlem
Anders O. Grevstad
E.post: kjetil.gronsberg@gmail.com
Telefon: 922 68 232

Marie Linn Havsgård, styremedlem
C. M. Vestrheim
E-post: marie.havsgaard@gmail.com
Telefon: 411 85 336

Marcin Gora, styremedlem
Adecco Solutions
E-post marcingora12@gmail.com
Telefon: 966 66 439

Marius Jensen, varamedlem
Veidekke Entreprenør AS Fo Vest
E-post: ma.je@live.no
Telefon: 469 34 091

Oddgeir Torvik, varamedlem og leder av rørgruppen
Chr. M. Vestrheim
E-post: oddgeir.torvik@vestrheim.no
Telefon: 995 23 336

Jørn Håkon Brøste, varamedlem
AOG Bygg AS
E-post: foletefanzine@gmail.com

Telefon: 926 30 734