Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Styret

Styret i Unionen Fagforening består av 11 medlemmer og tre varamedlemmer som alle blir valgt på foreningens årsmøte. Årsmøtet i 2023 valgte følgende styre:

Jorge Alex Dahl, leder
Unionen fagforening
E-post: jorge@fellesforbundet.org
Telefon: 924 27 272

Bent Andrè Dale, nestleder
Bravida Norge AS avd Bergen VVS
E-post: bent.dale@bravida.no
Telefon: 450 37 987

Adrian Lindgren, ungdomsleder
Veidekke Entreprenør
E-post: addelindmann@gmail.com
Telefon: 481 30 047

Thor Lars Hatvik, studieleder
Vestafjell
E-post: thor.lars.hatvik@vestafjell.no
Telefon: 982 40 328

Vidar Blidensol, styremedlem
Veidekke Entreprenør AS Region Vest
E-post:  bliden1@hotmail.com
Telefon: 920 49 622

Jørgen Wengaard, styremedlem og leder i havbrukgruppen
Mowi Norway
E-post: jorgen.wengaard@marineharvest.com Telefon: 466 79 212

Jonny Helge Nordal, styremedlem
Block Watne
E-post: jonny.nordal@blockwatne.no
Telefon: 957 63 477

Svein Inge Henriksen, styremedlem
Lingalaks
E-post: svein.inge@lingalaks.no
Telefon: 408 77 713

Kjetil Grønsberg, styremedlem
Anders O. Grevstad
E.post: kjetil.gronsberg@gmail.com
Telefon: 922 68 232

Marie Linn Havsgård, styremedlem
C. M. Vestrheim
E-post: marie.havsgaard@gmail.com
Telefon: 411 85 336

Marcin Gora, styremedlem
Adecco Solutions
E-post marcingora12@gmail.com
Telefon: 966 66 439

Gunn Torill Bjånes, varamedlem
Lerøy Vest AS
E-post: gunnbj@leroy.no
Telefon: 980 68 271

Oddgeir Torvik, varamedlem og leder av rørgruppen
Chr. M. Vestrheim
E-post: oddgeir.torvik@vestrheim.no
Telefon: 995 23 336

Fredrick Garcia, varamedlem
Frekhaug Vinduet AS
E-post: fredrick.garcia@inwido.com

Telefon: 938 739 91