Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Den 21 april samlet følgende tillitsvalgte seg i Sjøkrigsskoleveien 14 samt på Teams:

Stig Helge Fjelbakk- Åsane byggm.forretning, Håkon Leknessund- Byggmesteren Vest, Frode HansenÅsane Byggm.foretning, Olav Breistein- HTB, Alexander Larsen- Byggm. Markhus, Adonius Tripodianos- Abora Prosjekt, Thor Lars Hatvik- Vestafjell, Erlend Bersaas- Frøiland Bygg skade, Roald Boge Nilsen- Moelven Modus, Rene Hamre- JH Nævdal og Terje Lindesteg- Innomhus. Fra Unionen Fagforening deltok Kjell-Olav Rømo og Einar Salbu.

Hensikten med møtet var informasjon rundt årets sentrale lønnsoppgjør og forberedelser til lokale lønnsforhandlinger. I tillegg var opprettelse av Tømrergruppen på sakslisten.

Thor Lars Hatvik ble valgt som leder av tømrergruppen. Med seg i styret fikk han Erlend Bersaas og Olav Breistein.

Neste møte er avtalt til Onsdag 23. november kl. 12.00 i Sjøkrigsskoleveien 14.